Historie

Søster loge nr. 52 Bien har til huse i Odd Fellow Palæet, Boulevarden 20, 9000 Aalborg.

Den første Odd Fellow-loge i Aalborg, der kun havde kvinder som medlemmer, var Rebekkaloge nr. 14 Ruth, som blev indstiftet i maj måned 1923.

Efter 40 års virke, var antallet af medlemmer i loge nr. 14 Ruth blevet så mange, at ønsket om at danne en loge mere for kvinder blevet aktuel. Den 20. november 1968 dannede søstre med stor ordenserfaring fra Rebekkaloge nr. 14 Ruth, en Rebekka forening som fik navnet Bien.

Et symbolsk navn, der leder tanken hen på de flittige bier, som gennem samarbejde og flid er medvirkende til at skabe et samfund i vækst.

Denne flid udmøntede sig i, at Rebekkaloge nr. 52 Bien blev institueret den 27. marts 1971. Herefter havde Aalborg 4 Odd Fellow, 2 loger for mænd (brødre) og 2 loger for kvinder (søstre). De 4 loger er hjemhørende i Odd Fellow Palæet Aalborg, som siden 1982 ejes af de 4 loger i fællesskab.

Kort efter at Bien var blevet institueret, fik denne via fælles bekendte, kontakt til Rebekkaloge nr. 50 Cassiopeia, Bagsværd, og i 1972 blev der etableret et venskab, de 2 loger imellem. Hvert andet år mødes de 2 loger på skift hos hinanden til fælles glæde og inspiration.

I midten af 1990erne blev navnet Rebekkaloge ændret til navnet Søster loge, og derfor hedder det i dag Odd Fellow søstre mod tidligere Rebekka søstre.

Med stadig tilgang af søstre i vores loge, kan der svares bekræftende på, at Odd fellow Ordenen og dermed loge nr. 52 Bien fortsat har sin berettigelse, og en fremtid i den travle hverdag, hvor der kan være behov for et ståsted, hvor der kan kobles fra.

Odd Fellow Ordenens medlemmer er ikke idealmennesker, men mennesker med idealer, som forsøger at leve op til Ordenens formål som er: At udbrede venskab, kærlighed og sandhed.